Listę dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 można znaleźć na głównej tablicy w budynku przedszkola.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 są proszeni o złożenie oświadczeń potwierdzających wolę korzystania z usług przedszkola do 29 kwietnia, by zapewnić mu miejsce w placówce.

Jeżeli oświadczenie nie zostanie złożone, dziecko zostanie skreślone z listy osób przyjętych.

 

Oświadczenie można pobrać w biurze lub ze strony internetowej przedszkola psprzodkowo.pl   w zakładce OFERTA -> pliki do pobrania-> oświadczenie.