Zaktualizowana lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 znajduje się na głównej tablicy w budynku przedszkola.

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do przedszkola z listy rezerwowej są proszeni o podpisanie oświadczenia potwierdzającego wolę korzystania z przedszkola do 20 maja włącznie. Oświadczenie należy pobrać z biura przedszkola od pon. do pt. w godzinach 9.00-16.00. W przypadku nie podpisania oświadczenia, dziecko zostanie skreślone z listy.

.