Dotyczy wniosków rekrutacyjnych!

 
Uwaga przypominamy!
Po wysłaniu wniosku rekrutacyjnego, prosimy oczekiwać na zwrotnego maila z wiadomością, czy został on zaakceptowany do weryfikacji. W przeciwnym wypadku, jeżeli we wniosku występują błędy lub brakujące dane, zostanie on odrzucony. Prosimy o uważne śledzenie swoich skrzynek mailowych!