W poniedziałek o godz. 12.00 w korytarzu głównym przedszkola zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych na przyszły rok szkolny!

 
 
W celu zapewnienia miejsca w przedszkolu dzieciom zakwalifikowanym, rodzice do 28 kwietnia 2023 r. mają obowiązek złożyć dokument potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola na druku: „Oświadczenie rodzica/ów (opiekunów prawnych) o chęci przyjęcia dziecka do przedszkola” (Załącznik nr 3).
 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku w terminie, kandydat zostaje skreślony z listy.
 
Oświadczenia do podpisania należy pobrać osobiście z biura przedszkola w dniach 17-28.04.2023 r. w godzinach 7.00-15.00.