W piątek 12 maja o godz. 12.00 w korytarzu głównym przedszkola zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych na przyszły rok szkolny!

 
 

W celu zapewnienia miejsca w przedszkolu dzieciom, które zostały przyjęte z listy rezerwowej, rodzice do 19 maja mają obowiązek złożyć dokument potwierdzenia  woli przyjęcia dziecka  do przedszkola na druku: „Oświadczenie rodzica/ów (opiekunów prawnych) o chęci przyjęcia dziecka do przedszkola” (Załącznik nr 3).

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku w terminie, dziecko zostaje skreślone z listy.

Oświadczenia do podpisania należy pobrać osobiście z biura przedszkola w dniach 12-19.05.2023 r. w godzinach 8.00-15.00.