Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Przodkowo z dnia 24 stycznia 2019 roku

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego w Przodkowie:

1. Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym [18.02-1.03.2019 r.]

2. Składanie wniosków wraz z załącznikami [postępowanie rekrutacyjne: 4.03-26.03.2019 w godzinach pracy przedszkola; postępowanie uzupełniające: 6.06-12.06.2019 w godzinach pracy przedszkola]

3. Weryfikacja wniosków [3.04-9.04.2019 r.] 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych [postępowanie rekrutacyjne: 10.04.2019 r. godz. 12.00; postępowanie uzupełniające: 18.06.2019 r. w godzinach pracy przedszkola]

5. Składanie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Przodkowie oświadczeń potwierdzających wolę korzystania z usług przedszkola [do 25.04.2019 w godzinach pracy przedszkola]

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych [postępowanie rekrutacyjne: 29.04.2019 r. godz. 12.00; postępowanie uzupełniające: 25.06.2019 r.w godzinach pracy przedszkola]