Rodzice, którzy ze względów zawodowych potrzebują opieki przedszkola, zgłaszają swoje dziecko do wychowawcy grupy do piątku do godz. 10.00!